អង្គុយ​ចាំ​តែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព. ប្រ. ( និ. ) រង់​ចាំ​តែ, ចេះ​តែ (ហាក់​ដូច​ជា​អង្គុយ​រង់​ចាំ​តែ) : មិន​គិត​ធ្វើ​ការ​រក​ស៊ី​នឹង​គេ អង្គុយ​ចាំ​តែ​សុំ​គេ !; គ្មាន​អ្នក​ណា​នឹង​អង្គុយ​តែ​ឲ្យ​ញយ​ៗ​ទេ !; ឥត​ធ្វើ​ការ​អ្វី​សោះ អង្គុយ​តែ​ស្ដី​ឲ្យ​គេ ! (ព. សា.) ។ ព. កា. ថា : ខ្លួន​ឥត​ធ្វើ​អ្វី អង្គុយ​តែ​ស្ដី ត្រួតត្រា​លើ​គេ បន្ទោស​ញយ​ៗ ថែម​ៗ​ទ្វេ​ទ្វេ ត្រង់​ខ្លួន​ទទេ ឥត​អៀន​ឥត​ខ្មាស ។ អង្គុយ​តែ