អញ្ជ័ន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ័ញ-ជ័ន សំ. បា. ( ន. ) (អញ្ជន “ការ​បន្តក់​ទឹក​ថ្នាំ; ថ្នាំ​ទឹក​សម្រាប់​បន្តក់; ថ្នាំ​បន្តក់​ភ្នែក; ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ; ឈ្មោះ​វល្លិ​មួយ​ប្រភេទ;...”) ឈ្មោះ​វល្លិ​មួយ​ប្រភេទ ដើម​ទន់​ល្អួត ស្លឹក​មូល​ៗ​ល្អិត​ៗ​ផ្កា​មាន​ព័ណ៌​ផ្សេង​ៗ ប៉ុន្តែ​ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ​ច្រើន​តែ​ព័ណ៌​ខៀវ​ស្រស់ : គេ​ច្រើន​ដាំ​អញ្ជ័ន​ឲ្យ​វារ​ឡើង​របង​ភូមិ ឬ​ឲ្យ​វារ​ឡើង​តោរណៈ​ភូមិ ។