អន្លង់វែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំគគីរ
  2. ភូមិនៃឃុំកន្ទួត
  3. ស្រុកនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យ
  4. ឃុំនៃស្រុកអន្លង់វែង
  5. អតីតភូមិនៃឃុំកូនគ្រៀល
  6. ភូមិនៃសង្កាត់កូនគ្រៀល