អប់រំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) អប់​បង្ហប់​ផ្សែង​ឬ​បង្ហប់​ចំហាយ ។ ព. ប្រ. ហាត់​ចិត្ត, បង្វឹក​ចិត្ត; ជួសជុល​ចំពោះ​វិជ្ជា​ឬ​កិរិយា​មារយាទ, ហ្វឹកហាត់​ឲ្យ​ស្ទាត់​ជំនាញ​ជាង​មុន, កែ​ឲ្យ​បាន​ល្អ​ប្រពៃ​ជាង​មុន​ជា​លំដាប់; ខំ​ប្រឹង​បំពេញ​ឧបនិស្ស័យ​ឲ្យ​បរិបូណ៌, ខំ​កសាង​សន្សំ​បុណ្យ​កុសល​រក្សា​ទុក​ពុំ​ឲ្យ​មាន​ហ្មង, មិន​ឲ្យ​មាន​ថ្នាំង​ថ្នាក់; បន្ទុំ​បារមី : ព្រះ​បរម​ពោធិសត្វ​បាន​អប់រំ​បន្ទុំ​បារមី​អស់​កាល​យូរ​អង្វែង ។ ន. ឈ្មោះ​ក្រសួង​រដ្ឋ​មន្រ្តី​កាន់​កាប់​មុខ​ការ​ផ្នែក​ខាង​ការ​អប់រំ, ការ​សិក្សា : ក្រសួង​អប់រំ​ជាតិ (ពី​ដើម​ហៅ : ក្រសួង​សិក្សាធិការ) ។