អម្ភ័ស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. ( ន. ) (អម្ភស៑) ទឹក (ព. កា.) : ឈើ​ស្មៅ​នៅ​ស្រល់ ដោយ​សារ​អម្ភ័ស ជួយ​ឲ្យ​កម្លាំង លូតលាស់​ចម្រើន សូម្បី​ខែ​ប្រាំង អម្ភ័ស​ប្រឆាំង នឹង​ឧណ្ហ​ភាព ។