អសុរ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈសុរ សំ. បា. ( ន. ) គំនិត​អាក្រក់; វិញ្ញាណ​ជ្រោកជ្រាក ។ អមនុស្ស​ពួក​មួយ, ទីទៃ​ពី​ពួក​ទេវតា, នៅ​ក្នុង​អសុរ​ភព មាន​វេបចិត្តិ​អសុរិន្ទ​ជា ស្តេច, ជា​សត្រូវ​នៃ​ពួក​ទេវតា​នៅ​ឋាន​ត្រ័យត្រិង្ស : ពួក​អសុរ (បើ​ស្ត្រី​ជា អសុរី អ. ថ. អ: សុរ៉ី, ប៉ុន្តែ​ខ្មែរ​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ សំដៅ​សេចក្ដី ថា “អសុរ​ប្រុស” ឬ “យក្ស​អង់អាច” ក៏​មាន, ចួន​ប្រើ​ជា អសុរា (អៈសុរ៉ា) សំដៅ​ចំពោះ​អសុរ​ប្រុស​ច្រើន​អ្នក​ឬ​តែ​ម្នាក់​ក៏​បាន; ចំពោះ​យក្ស​ប្រុស​ច្រើន​នាក់​ឬ​តែ​ម្នាក់​ក៏​មាន) ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ អ. ថ. អៈសុរ៉ៈ, ដូច​ជា អសុរ​កញ្ញា ឬ--កន្យា កូន​ក្រមុំ​នៃ​អសុរ (ហៅ​ចំពោះ​នាង​សុជាតា​ជា​ធីតា​នៃ​វេបចិត្តិ​អសុរិន្ទ​ដែល​បាន​មក​ជា​ជាយា​នៃ​ព្រះ​ឥន្រ្ទ) : នាង​សុជាតា​អសុរ​កញ្ញា ។ អសុរកាយ អទិស្សមានកាយ​ច្រើន​ពួក ជា​អបាយ​សត្វ កើត​អាស្រ័យ​នៅ​ក្នុង​មនុស្ស​លោក ជា​ពួក​និសាចរ ច្រើន​ត្រាច់​ក្នុង​វេលា​យប់​រក​ស៊ី​អសុចិ​វត្ថុ​មាន​គំរង់​ជា​ដើម, ចួនកាល​ពួក​ខ្លះ​លង​បន្លាច​មនុស្ស​ក៏​មាន, ខ្លះ​នៅ​អែបអាង​អាស្រ័យ​ទី​កន្លែង​ដែល​មនុស្ស​អ្នក​រាប់​អាន​ជឿ​ខ្មោច​បិសាច ធ្វើ​ឲ្យ​នៅ​ក៏​មាន (ខ្មោច​អារក្ស ក៏​រាប់​ចូល​ក្នុង​ពួក​អសុរកាយ​នេះ​ដែរ) ។ អសុរ​ភព ឬ --លោក ឋាន​លំនៅ​ពួក​អសុរ (នៅ​នា​ជើង​ភ្នំ​ព្រះ​សុមេរុ៍) ។ អសុរ​រាជ ស្តេច​នៃ​ពួក​អសុរ (ព្រះ​បាទ​វេបចិត្តិ​ឬ​វេបចិត្តិ​អសុរិន្ទ) ។ អសុរ​វិមាន វិមាន​នៃ​អសុរ ។ល។