អុងយ៉ុម៉ិ

ពីWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

អុងយ៉ុម៉ិ (hiragana おんよみ, rōmaji on'yomi)

  1. 音読み, 音読: ការអានកាន់ជិតាមភាសាជប៉ុន ដែលមានប្រភពពីការបញ្ចេញសំលេងភាសាចិន

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]