អួន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) នេសាទុបករណ៍​មួយ​ប្រភេទ មាន​ក្រឡា​ដូច​សំណាញ់ មាន​សណ្ឋាន​វែង មាន​កម្សួល​បណ្តែត សម្រាប់​ដាក់​រាយ​ក្នុង​ទឹក​ជ្រៅ​ឲ្យ​ជាប់​ត្រី : ត្រី​អួន ត្រី​ដែល​បាន​ដោយ​ជាប់​អួន ។ ព. ប្រ. ជាប់​អួន ជាប់​ឃុំ​ឬ​ជាប់​ចំណោម, ជាប់​កុន ។ ព. កា. ប្រៀប : ប្រយ័ត្ន​ផុង​ខ្លួន ក្រែង​លោ​ជាប់​អួន​ពិបាក​បង្រះ ដូច​ជន​អន្ធពាល មាន​ចិត្ត​ស្រាល​ខ្លះ​ ជាប់​អួន​ឡេះឡះ អ្នក​ណា​ជួយ​កើត ?