អៃរ៉ា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ទែនទយ​គ្រឹហា​មាន​រាង​សណ្ឋាន​ស្ទើរ​ជា​រូប​គ្រុឌ សម្រាប់​ដាក់​ទ្រ​រង​ស្បូវ​គ្រប់​សសរ​ប្រាសាទ, វិហារ​ឬ​សាលា​ជាដើម ប្រើ​ជា​គ្រឿង​រចនា​ឲ្យ​លេច​លម្អ : អៃរ៉ា​វិហារ (ប្រហែល​ជា​ហៅ​កាត់​ខ្លី​ពី​ពាក្យ​ឰរា-វ័ណ ឬ ឰរាវ័ត ទេ​ដឹង ? ព្រោះ​វិហារ​ខ្លះ​គេ​ធ្វើ​ទែនទយ​មាន​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​រូប​នាគ​ឬ​រូប​ប្រមោយ​ដំរី​ក៏​មាន ។ ម. ព. ឰរាវ័ណ និង ឰរាវ័ត ទៀត​ផង) ។