អំបូង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ចេក​មាន​ផ្លែ​វែង​ៗ ស្មើ​ចុង​ស្មើ​ដើម, វេលា​ទុំ សម្បុរ​សំបក​បៃតង​ចាស់​ឬ​លឿង​ចាស់​ក៏​មាន, ស្និត​ធំ​ៗ​មាន​រស​ផ្អែម : ចេក​អំបូង​មាន​ឈ្មោះ​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​គឺ អំបូង​ភ្លុក, អំបូង​ស្នែង, អំបូង​វល្លិ, អំបូង​ទេស... ។

  1. Channa marulioides