អំបែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) បន្ទះ​បំណែក​នៃ​ក្អម, ឆ្នាំង, ចាន​ជាដើម : អំបែង​ក្អម, អំបែង​ចាន ។ ក្អម​ដី​ឬ​ឆ្នាំង​ដី​ដែល​គោះ​ចោះ​ត្រង់​ក្អេង​ម្ខាង​ឲ្យ​មាន​ចន្លោះ​ធំ​ល្មម​ដល់​ការ សម្រាប់​លីង​អ្វី​ៗ : លីង​ពោត​ពីរ​បី​អំបែង ។ អំបែង​ក្បាល (ព. ទ្រ. ម.) តួ​ក្បាល : ប្រយ័ត្ន ! អញ​វ៉ៃ​បែក​អំបែង​ក្បាល​ឥឡូវ ! (ប្រដូច​ក្បាល​ទៅ​នឹង​អំបែង​សម្រាប់​លីង​អ្វី​ៗ) ។ ព. ទ. បុ. អំបែង​បែក​ឲ្យ​យក​អំបែង​ដដែល​សង មាន​អត្ថ​ន័យ​ថា ទារ​យក​ឲ្យ​បាន​ចំពោះ​តែ​រូប​របស់​ដើម​មក​វិញ ។