អំបោះ

ពីWiktionary

( ន. ) សរសៃ​សំឡី​ដែល​រវៃ​រួច​ហើយ មាន​ប្រវែង​វែង​ៗ សម្រាប់​ត្បាញ​សំពត់​ជាដើម : អំបោះ​ឆៅ, សំពត់​អំបោះ ។ អំបោះ​ភ្លុក (ម. ព. ភ្លុក) ។ ព. ទ. បុ. ហុច​អំបោះ​ស្រណោះ​ដៃ ឲ្យ​អ្វី​ៗ​មាន​នំ​ចំណី​ជាដើម​ទៅ​អ្នក​ដទៃ ដោយ​មាន​សង្ឃឹម​ថា​គេ​នឹង​ឲ្យ​អ្វី​ៗ​តប​មក​វិញ​ពុំខាន (ឲ្យ​ដោយ​សម្លឹង​ប្រយោជន៍​ភ្លាម​ៗ) ។