អំពិលអំពែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សុខុម​សត្ត​ពួក​ដង្កូវ មាន​ពន្លឺ​ព្រាក​ៗ នៅ​ក្រោម​ពោះ​ត្រង់​ចុង​កន្ទុយ ភ្លឺ​តែ​ក្នុង​វេលា​យប់​ងងឹត, ឈ្មោល​មាន​ស្លាប​ហើរ​បាន ញី​ឥត​ស្លាប, ជា​ពួក​សត្វ​រត្តិ​ចរ ។