អ្នកប្រើប្រាស់:ហាក់ភារ៉ា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា!!!
ខ្ញុំរីករាយណាស់ក្នុងការជួយរួមចំណែកក្នុងវចនានុក្រមវិគីខ្មែរ។
ឥឡូវនេះខ្ញុំខំបញ្ចូលពាក្យដោយប្រើវចនានុក្រមរបស់អ្នកគ្រូប៉ែន សេដ្ឋារិន។
យើងគួរខំប្រឹងឡើងដើម្បីវិគីខ្មែរ។--ហាក់ភារ៉ា ម៉ោង០៧:៣៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨ (UTC)