អ្នកប្រើប្រាស់:Hydriz

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
ព័ត៌មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ Babel
en-N This user has a native understanding of English.
zh-Hans-N 简体中文是这位用户的母语
zh-Hant-3 這位使用者會進階水準的 繁體中文
km-0 អ្នកប្រើប្រាស់នេះមិនចេះ (ឬយល់បានខ្លះៗទាំងលំបាក) ភាសាខ្មែរទេ។
អ្នកប្រើប្រាស់តាមភាសា

Hi, I am Hydriz. Please visit my userpage on Meta for more information about me.

Wiki statistics[កែប្រែ]

Number of pages ៤៦៤៤៨
Number of articles ៤៨៩៩
Number of uploaded files ១០៧
Number of registered users ៣៣០៣
Number of active users ១៨
Number of admins
Number of total edits ១០៤០០៩