អ្នកប្រើប្រាស់:Hydriz

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
ព័ត៌មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ Babel
en-N This user has a native understanding of English.
zh-Hans-N 简体中文是这位用户的母语
zh-Hant-3 這位使用者有進階水平的繁體中文知識。
km-0 អ្នកប្រើប្រាស់នេះមិនចេះ (ឬយល់បានខ្លះៗទាំងលំបាក) ភាសាខ្មែរទេ។
អ្នកប្រើប្រាស់តាមភាសា

Hi, I am Hydriz. Please visit my userpage on Meta for more information about me.

Wiki statistics[កែប្រែ]

Number of pages ៤៧៣០៩
Number of articles ៥៦៥៩
Number of uploaded files ១០៧
Number of registered users ៤២៤៧
Number of active users
Number of admins
Number of total edits ១១១០៤៦