អ្នកប្រើប្រាស់:William915

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

#REDIRECTw:en:User:William915
This page is a soft redirect.

ព័ត៌មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ Babel
zh-N 中文是这位用户的母语
yue-N 呢位用戶嘅母語廣東話
en-3 This user has advanced knowledge of English.
km-0 អ្នកប្រើប្រាស់នេះមិនចេះ (ឬយល់បានខ្លះៗទាំងលំបាក) ភាសាខ្មែរទេ។
អ្នកប្រើប្រាស់តាមភាសា