ឧក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អុក ( កិ. ) ស្ដី​ឲ្យ, ស្ដី​បន្ទោស; ជេរ; ត្រួតត្រា​លើ​ពេញ​អំណាច​ឥត​កោត​ញញើត (ច្រើន​សរសេរ អុក ជាង) : ពី​ម្សិលមិញ​លោក​អភិបាល​ស្រុក​អុក​ខ្ញុំ​សន្ធឹក ពី​រឿង​ប្រាក់​ពន្ធ​ស្រូវ ។ ព. ប្រ. អុក​ចត្រង្គ ចាប់​កូន​ចត្រង្គ​ប៉ែក​ខាង​ខ្លួន​មួយ​កូន​ទង្គិច​លើ​ក្តារ​ចត្រង្គ​ត្រង់​ក្រឡា​ដែល​ត្រូវ​អុក ស្រែក​ថា អុក ! (ច្រើន​ប្រើ​សំឡេង​ខ្ពស់​វែង អុ៎ក !) ។ ចួន​កាល​លេង​ចត្រង្គ​ក៏​ហៅ អុក​ចត្រង្គ ដែរ : រវល់​តែ​អុក​ចត្រង្គ​ទាល់​ៗ​ល្ងាច គ្មាន​រក​ស៊ី​ធ្វើ​ការ​អ្វី​ទេ ! ។ អុក​គូទ ទង្គិច​គូទ​ដូច​គេ​ចាប់​បុក​ទៅ​លើ​អ្វី​ៗ ។ អុក

ស., ល. ( ន. ) (អក, អក អ. ថ. អុក “ទ្រូង”) ខ្សែ​ចង​ទ្រូង​ឬ​ខ្សែ​ពុង គឺ​ខ្សែ​ដែល​ចង​រឹត​កែប​សេះ : ធូរ​ខ្សែ​អុក, ចង​ខ្សែ​អុក (ខ្សែ​ទ្រូង) ។

( ន. ) (ម. ព. ពាង ២ ន.) ។