ឧកាស!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុកាសៈ បា. ស.; បា. ( ន. ) (ឱកាស) ពាក្យ​គោរព​សម្រាប់​ផ្តើម​មុន​បង្អស់​ក្នុង​វេលា​រៀប​នឹង​សូម​អ្វី​ៗ ឬ​ប្រកាស​សេចក្ដី​ណា​មួយ, ដោយ​សេចក្ដី​ថា “សូម​គោរព !; សូម​ទាន !, សូម​ទាន​គោរព !; សូម​មេត្តា !, សូម​មេត្តា​ប្រោស !; ទាន​ប្រោស, សូម​ទាន​ប្រោស !” (សម្រាប់​ប្រើ​តែ​ខាង​សាសនា តាម​សេចក្ដី​ពេញ​ចិត្ត​ឬ​ធ្លាប់​ប្រើ) : ឧកាសៈ ! បាទ​យុគលំ នមាមិហំ ខ្ញុំ​អរ​ឱន​អង្គ ក្រួញ​ក្រាប​អភិវាទ ព្រះ​បាទ​ពុទ្ធ​ពង្ស ទាំង​គូ​រ័ត្ន​រុង-រឿង​ឫទ្ធិ​រង្សី ។ល។ (កាព្យ​សរសើរ​ព្រះ​បាទ​បុរាណ) ។ ប្រើ​ជា ឱកាស ឬ ឱកាសៈ ! ក៏​បាន (អ. ថ. អោកាសៈ “សូម​ឱកាស !, សូម​ទាន​ឱកាស !” ។ ព. កា. សម្រាប់​ឲ្យ​ប្រើ​ពាក្យ ឧកាសៈ ! និង ឱកាសៈ ! ថា : ឧកាសៈ ! យើង​ខ្ញុំ សូម​បង្គំ​ឆ្ពោះ​ត្រ័យ​រ័ត្ន សូម​យើង​មាន​វិវឌ្ឍន៍​ និង​ក្តី​សុខ​ស្ងប់​សព្វ​កាល ។ សូម​ឲ្យ​មាន​ទ្រព្យ​ធន ច្រើន​លើសលន់​ពន់​វិសាល សូម​គុណ​អភិបាល​ប្រជា​ជាតិ​ឲ្យ​ឃ្លាត​ទុក្ខ ។ ឬ​ថា : ឱកាសៈ ! យើង​ខ្ញុំ មក​ជួប​ជុំ​ព្រម​ព្រៀង​គ្នា សូម​ពោល​ពាក្យ​ប្តេជ្ញា​ ថា​នឹង​កាន់​ចិត្ត​សច្ចំ ។ ចំពោះ​ប្រទេស​ជាតិ មាតុ​ភូមិ​រាជ​បល្ល័ង្ក ពុទ្ធ​សាសនំ យើង​សូម​កាន់​ដោយ​គោរព ។ ឧកាសៈ !