ឧដុង្គ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អ៊ុដុង ( គុ. ) (ពាក្យ​ប្រើ​ក្លាយ​មក​ពី សំ. បា. ឧត្ដុង្គ) ខ្ពស់, ខ្ពង់ខ្ពស់; ប្រសើរ; ថ្លៃថ្លា ។
  2. ន. ឈ្មោះ​រាជ​ធានី​ចាស់​មួយ​របស់​កម្ពុជ​រដ្ឋ ស្ថិត​នៅ​ត្រង់​ចន្លោះ​ទិស​ពាយ័ព្យ​និង​ទិស​ឧត្ដរ​នៃ​ក្រុង​ភ្នំពេញ ជា​នគរ​ទី ១ មុន​បន្ទាប់​នគរ​ភ្នំពេញ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ : ក្រុង​ឧដុង្គ​មាន​ភ្នំ​ព្រះ​រាជ​ទ្រព្យ​ជា​លម្អ​មើល​ពី​ចម្ងាយ​ទៅ​ឃើញ​ត្រដែតត្រដឹម (ហៅ​ឲ្យ​ពេញ​ថា ក្រុង​ឧដុង្គ​មាន​ជ័យ ឬ ក្រុង​ឧដុង្គ​ឮ​ជ័យ; គួរ​សរសេរ​ឧត្ដុង្គ អ. ថ. អ៊ុត-ដុង, ប៉ុន្តែ​ធ្លាប់​ប្រើ​ជា ឧដុង្គ យ៉ាង​នេះ​យូរ​មក​ហើយ) ។ ឧដុង្គឧត្ដម ឧត្ដម​លើសលែង, ប្រសើរ​កន្លង (សរសេរ​ជា ឧត្ដុង្គឧត្ដម ក៏​បាន) ។
  3. ស្រុកនៃខែត្រកំពង់ស្ពឺ
  4. ភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឈ្មោះសាមញ្ញ។
  5. ភូមិនៃឃុំវាំងចាស់