ឧត្តរិភង្គ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឈ្មោះ​ម្ហូប​គោ​មួយ​ប្រភេទ​ក្នុង វិ. ពុ. ថា​ជា ព្យញ្ជនៈ ដែរ ប្រហែល​ជា ប្រហិត ?