ឧទ័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំល្វាក្រាំង ស្រុកវ៉ារិន