ឧទ័យធិរាជ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ងារចៅហ្វាយស្រុកខេត្តអាសន្ទុកដែលជាស្ដេចត្រាញ់មួយនៅសម័យនោះ មានសក្ដិស្មើនឹងចៅពញា ។ (សម័យលង្វែក)