ឧបទ្វីប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុបុ័ត-ទ្វីប ឬ អ៊ុប៉ៈទ្វីប បា.; សំ. ( ន. ) (ឧបទ្ទីប) កោះ​តូច; កោះ​រង, កោះ​បន្ទាប់​កោះ​ធំ ។

  1. peninsula, péninsule ចំណែកនៃទ្វីបដែលតូចជាងអនុទ្វីបលយចូលទៅក្នុងសមុទ្រ។ ឧ. ឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិន ឧបទ្វីបកូរ៉េ ឧបទ្វីបអ៊ីតាលី...។ ឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនជាដែនដីគោកស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទ្វីបអាស៊ីចន្លោះ ប្រទេសឥណ្ឌា និង ចិន។ ឧបទ្វីបនេះមានប្រទេសភូមា ថៃ កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម និង ម៉ាឡេស៊ី។