ឧបធិក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈ-- សំ. បា. ( ន. ) អ្នក​ឆបោក, អ្នក​បោក​ប្រាស់, អ្នក​ប្រវ័ញ្ចន៍, អ្នក​បំបាត់​គេ (ប្រើ​ស្ត្រី​ជា ឧបធិកា) ។ ព. កា. ថា : ឧបធិក​នឹក​តែ​ពី​បោក​ប្រាស់ ទោះ​បី​ចាស់​ហើយ​ក៏​មិន​ចាល ថែម​ទាំង​បាន​ស្រី​ខូច​ត្រកាល ឧបធិកា​ជា​ប្រពន្ធ ។ រឹតតែ​ត្រូវ​គ្នា​ជា​ធ្លុង​មួយ មិន​ព្រួយ​រក​ស៊ី​យល់​ថា​ធ្ងន់ ដូច​គ្នា​ទាំង​ទ្វី​ប្តី​ប្រពន្ធ ទុជ៌ន​ទាំង​នេះ​ឥត​ក្រែង​ច្បាប់។ ជាប់​គុក​ច្រើន​ដង​ក៏​មិន​ខ្មាស ច្រឡាស​ត្រូវ​តែ​តម្រួត​ចាប់ ចាប់​ចុះ​កុំ​ឲ្យ​តែ​សម្លាប់ ចាប់​ញយ​បោក​ញយ​ជាប់​គុក​ញយ ។