ឧបាហន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ាហៈន៉ៈ, --ហន់ បា.; សំ. ( ន. ) (ឧបាហន៑) ស្បែក​ជើង​ឬ​ស្បែក​ជើង​មួយ​សម្រាប់ (ព. ខ្ព. ឬ ព. កា.) ។ ព. កា. ថា : ឧបាហនា​ដែល​គេ​ធ្វើ​ដោយ​ស្បែក ប្លែក​គ្នា​ពី​ពាក្យ​បាទុកា ដែល​មាន​ពុទ្ធប្បញ្ញត្តិ​ថា ភិក្ខុ​សាមណេរ​មិន​ត្រូវ​ប្រើ ។ បាទុកា​ប្រែ​ថា​ទ្រនាប់​ជើង រដ្ឋ​យើង​សព្វ​ថ្ងៃ​មិន​សូវ​ប្រើ ព្រោះ​ឮ​ខ្លេកខ្លូក​ពុំ​ជា​បើ ស្រាប់​តែ​លែង​ប្រើ​ឯង​ៗ​ទៅ ។ ឧបាហនា