ឧព្វេធ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប-ពេត បា. ( ន. ) កម្ពស់; ចំពោះ​តែ​កម្ពស់​អំពី​ផ្ទៃ​ដី​ឬ​អំពី​ផ្ទៃ​ទឹក​ទៅ​ឯ​អាកាស ដូច​ជា​កម្ពស់​ភ្នំ​ឬ​កម្ពស់​កោះ​ក្នុង​សម្ហ​សមុទ្រ​ជាដើម (បារ. Altitude) : ជួរ​ភ្នំ​មាន​ឧព្វេធ ខ្ពស់​ត្រដែត​ឯ​អាកាស ក្រឡេក​មើល​ឃើញ​ដាស សុទ្ធ​តែ​ឈើ​ធំ​ស្រោងស្រាង ។