ឧមា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុម៉ា សំ. បា. ( ន. ) សេចក្ដី​ស្ងប់, សេចក្ដី​រាបទាប; សុខសាន្ត, សុខ​សម្រាន្ត; លម្អ; កិត្តិយស; ពន្លឺ ។ (បា. ឧម្មា) កប្បាស; កន្រ្ទាំងបាយ-ស ។ នាម​ជាយា​នៃ​ព្រះ​ឥសូរ : ព្រះ​នាង​ឧមា​ភគវតី​កល្យាណី ស្រី​វរលក្សណ៍ (ព. បុ.) ។ ឧមា​និមិត្ត ឬ ឧមា​យោនី ថ្ម​ដែល​ឆ្លាក់​ជា​រូប​និមិត្ត​នៃ​នាង​ឧមា (ខ្មែរ​ក្នុង​បុរាណ​សម័យ​ច្រើន​ហៅ​ថ្ម​នោះ​ថា បំពង់​ខ្ចី ជា​គូ​គ្នា​នឹង​ថ្ម សិវ​លិង្គ ដែល​ហៅ​ថា អង្គ ។ ម. ព. សិវ​លិង្គ ក្នុង​ពាក្យ សិវៈ និង អង្គ ២ ន. ទៀត​ផង) ។