ឩកា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ូ-- បា.; សំ. ( ន. ) (យូក) ចៃ ។ ឈ្មោះ​រង្វាស់​បុរាណ​មួយ​ប្រភេទ ទំហំ​មួយ​ខ្លួន​ចៃ គឺ​ទំហំ ៧ លិក្ខា : ប្រាំ​ពីរ​ឩកា​ជាមួយ​ធញ្ញ​មាស (ម. ព. លិក្ខា ឬ លិក្សា ទៀត​ផង) ។