ឩដ្ឋ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អូត បា.; សំ. ( ន. ) (ឱដ្ឋ; ឧឞ្រ្ត) សត្វ​ចតុប្បាទ​ពួក​សត្វ​រើអៀង, មាន​ពីរ​ប្រភេទ​គឺ អូដ្ឋ​បូគ​ពីរ អូដ្ឋ​មាន​កំពូក​ខ្ពស់​សណ្ឋាន​ជា​បូគ​មួយ​គូ​មុខ​ក្រោយ នៅ​លើ​ខ្នង​មាន​រោម​ក្រាស់​សំកុល; អូដ្ឋ​បូគ​មួយ អូដ្ឋ​មាន​កំពូក​ខ្ពស់​តែ​មួយ​ត្រង់​កណ្តាល​ខ្នង មាន​រោម​បន្តិចបន្តួច ស្ទើរ​តែ​ស្បែក​ទទេ ។ អូដ្ឋ​ទាំង​ពីរ​ប្រភេទ​នេះ ជា​សត្វ​មាន​កម្លាំង​រឹងប៉ឹង មាន​អំណត់​ប៉ិន​ធន់​ទ្រាំ​អត់​សម្រេក​គម្លាន​និង​កម្ដៅ​ថ្ងៃ​ជាដើម, មាន​ប្រយោជន៍​ប្រើ​ជា​យាន​ជំនិះ ឬ​ប្រើ​ជា​ពាហនៈ​ដឹក​នាំ​ភណ្ឌៈ​ក្នុង​ប្រទេស​ដែល​មាន​ផ្លូវ​លំបាក ដូច​យ៉ាង​ផ្លូវ​កាត់​ឆ្លង​វាល​ខ្សាច់​ធំ​ៗ​ឬ​សមុទ្រ​ខ្សាច់​ជាដើម : នៅ​ប្រទេស​អាស៊ី​ភាគ​កណ្តាល, តួក៌េស្តង់ និង​អាហ្រ្វិគ គេ​ច្រើន​ប្រើ​អូដ្ឋ​ជាង​សត្វ​ពាហនៈ​ឯ​ទៀត ។ អូដ្ឋ