ឪទឹន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ក្រឡ​មាត់​តូច​ល្មម​តែ​ក្តោប​ដៃ​ម្ខាង​លូក​បាន​បាត​តូច រាង​រីក​កំប៉េង​ត្រង់​កណ្តាល សម្រាប់​ដាក់​ទឹក​ត្រី​ជាដើម : ទិញ​ស្រា​មួយ​ឪទឹន​និង​ទឹក​ត្រី​បី​ឪទឹន ។ មនុស្ស​ឱប​ឪទឹន មនុស្ស​ជាប់​សុរា ខាន​ពុំ​បាន លែង​ពុំ​រួច (ព. ព.) ។ ឪទឹន​បំផ្លាញ (ព. ប្រ.) សុរា​បំផ្លាញ គឺ​ផឹក​ស្រា​ស៊ី​បាយ​ត្រាតែ​ហិន​ហោច​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ : មនុស្ស​ឪទឹន​បំផ្លាញ, ហិន​ហោច​ព្រោះ​ឪទឹន​បំផ្លាញ, ខូច​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ ព្រោះ​ឪទឹន​បំផ្លាញ (ព. សា.) ។