ឪឡ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អូវ-- ( ន. ) ឈ្មោះ​បក្សី​រាត្រី​ចរ ពួក​គូក, មាន ២ ប្រភេទ​គឺ ឪឡ​ស្លឹក, ឪឡ​ធំ ។ ឈ្មោះ​វល្លិ​មួយ​ប្រភេទ​ដើម​តូច សំបក​ស្តើង​រលើប សាច់​ស្វិត ស្លឹក​ឆែក​ៗ ឡើង​ព័ទ្ធដើម​ឈើ​ឫស​ល្អិត​ៗ សម្បុរ​ខ្មៅ : វល្លិ​ឪឡ ចាស់​ទុំ​ខ្មែរ​ច្រើន​យក​វល្លិ​ឪឡ​នេះ ទាំង​ដើម ទាំង​ស្លឹក ទាំង​ឫស ហាល​ឲ្យ​ស្ងួត​ហើយ​ស្ងោរ​ផឹក ជា​ថ្នាំ​កែ​ជំងឺ​ក្រំ ឈឺ​ខ្លួន​ប្រាណ ច្រើន​តែ​ប្រកប​ ។