ឪឡឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អូវ-- ( ន. ) ឈ្មោះ​ដំណាំ​មួយ​ប្រភេទ ដើម​ជា​វល្លិ​បោះ​ទង​វារ​លើ​ដី ផ្លែ​ធំ​ៗ មិន​សម​នឹង​ទង មាន​ពូជ​ច្រើន​ប្រភេទ​ផ្សេង​ៗ​គ្នា, សម្រាប់​ប្រើ​ជា​អាហារ : ជ្រក់​ក្តឹប​ឪឡឹក, បន្លែ​ក្តឹប​ឪឡឹក, ឪឡឹក​និង​ត្រី​ងៀត​ផាត់ ។

Ovloek

  1. ភូមិនៃឃុំរំដោះ