ឪឡុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អូវ-- ( ន. ) ឈ្មោះ​សារិកា​មួយ​ប្រភេទ សម្បុរ​ខ្មៅ ចំពុះ​និង​ជើង​លឿង ទង​ត្រចៀក​យារ សំឡេង​ក្រអួន : សារិកា​ឪឡុង (ម. ព. សារិកា ទៀត​ផង) ។