ឫកនាងក្រសត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(សិល្បៈ) ឥរិយានៃតួនាង (តួស្រី) ដែលមានអំណោយទានពីធម្មជាតិអាចសម្ដែងក្នុងនាមជាអ្នកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ បង្ហាញនូវកាយវិការឆាល់រហ័សរហួន តែទន់ភ្លន់។ ឫករបស់តួនាងក្រសត្រច្រើនដកស្រង់ពីក្បាច់បញ្ចុះ។ ឧ. ឫករបស់តួម្ចាស់ក្សត្រីរាំរបាំទេពមនោរម្យ ក្នុងពេលជួបជាមួយម្ចាស់ក្សត្រាបង្ហាញនូវឫកនាងក្រសត្រ ដោយបង្កប់មនោសញ្ចេតនាទន់ភ្លន់។