ឫត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. ( ន. ) សេចក្ដី​ពិត; ច្បាប់, សណ្ដាប់​ធ្នាប់, វិន័យ (សម្រាប់​សាសនា); ការ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​គន្លង​ធម៌, តាម​លំអាន​ច្បាប់ ។