ឫទ្ធា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រឹត-ធា; < ឫទ្ធិ ( ន. ) ឫទ្ធិ​ច្រើន (ព. កា.) : ស្ដេច​មាន​ឫទ្ធា តេជះ​ខ្លាំង​ក្លា ឥត​មាន​ប្រៀប​បាន ពុំ​មាន​សត្រូវ ណា​ហ៊ាន​ឈ្លានពាន រាស្រ្ត​សុខ​សម្រាន្ត សាន្ត​ត្រាណ​ជា​និច្ច) ។