ឫស្សីជ្រំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំត្នោតចុងស្រង់
  2. ឃុំនៃស្រុកថ្មបាំង