ឫស្សីទទឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំព្រះស្ដេច
  2. ភូមិនៃឃុំក្រោលគោ