ឫស្សីទន្លេ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំគោកគង់កើត
  2. ភូមិនៃឃុំព្រះស្ដេច