ឫស្សីធំ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្វាយស ស្រុកវ៉ារិន