ឫស្សីស្រុកខាងលិច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ត្រាច