ឫស្សី១គុម្ព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំត្រាចទង