ឮ​សាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព. បុ. ( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​មាន​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​ពីរោះ​ល្បី​លេច​ឮ​សាយ​សុស​សព្វ​ទិសានុទិស : កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​ឮ​សាយ; រុងរឿង, ថ្កើងថ្កាន : លោក​ឮ​សាយ​សប្បាយ​អស្ចារ្យ​ណាស់ ។ ច្រើន​ប្រើ​លាយ​ក្នុង​កាព្យ, ដូច​ជា : អាពុក​និង​ម្តាយ នូវ​ញាតិ​ទាំងឡាយ សប្បាយ​ពន់​ពេក ព្រោះ​ឮ​ថា​កូន ឮ​សាយ​ចម្លែក គេ​អរ​អនេក ឯក​ឥត​គណនា ។ ន. ព្រះ​មហា​ក្សត្រិយ៍ : ព្រះ​ឮ​សាយ ទ្រង់​ចំណាយ​ព្រះ​រាជ​ទ្រព្យ​ជា​ទាន​បរិច្ចាគ... ។ សរសេរ​ជា លឺ​សាយ ក៏​បាន ។