ឯកសេស​ន័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អេកៈសេសនៃ ឬ អេកៈ សែសៈ-- បា. ( ន. ) ន័យ​របស់​ពាក្យ​សេស​មួយ គឺ​សព្ទ​ជា​គូ​នឹង​គ្នា​ដែល​គេ​លុប​មួយ​ចេញ​ទុក​ឲ្យ​សល់​តែ​មួយ, ដូច​ជា កូន​ប្រុស​និង​កូន​ស្រី លុប​ពាក្យ ប្រុស និង ស្រី ចេញ​ទុក​ត្រឹម​តែ​ពាក្យ កូន ត្រូវ​ប្រើ​ជា ពហុ​វចនៈ ថា កូន​ទាំងឡាយ ឬ​ថា អស់​ទាំង​កូន ឬ​ក៏​ថា កូន​ទាំងអស់​គ្នា ។ ខាង​បាលី​ថា បុត្តា ឬ បុត្តេ... (ព. វ. សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ, ប្រសិន​បើ​កវី​ត្រូវ​ការ​ប្រើ) : ហៃ​កូន​ទាំងឡាយ នាំ​គ្នា​មក​អាយ ស្ដាប់​ពាក្យ​អាពុក អាពុក​នឹង​ផ្តាំ ឲ្យ​ឯង​ចាំ​ទុក តំណ​ទៅ​មុខ ចូរ​ចាំ​កុំ​ភ្លេច ។ (ម. ព. បុត្តា ទៀត​ផង) ។