ឱរស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--រ៉ស់ បា.; សំ. ( ន. ) (ឳរស) បុត្រ​បង្កើត (កូន​ប្រុស​បង្កើត) ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ​ចំពោះ​តែ​រាជ​សព្ទ : សម្តេច​ព្រះ​ឱរសាធិរាជ, សម្តេច​ព្រះ​បរម​រាជ​ឱរស, សម្តេច​ព្រះ​រាជ​ឱរស, ព្រះ​រាជ​ឱរស, ព្រះ​ឱរស (ហៅ​តាម​លំដាប់​ថ្នាក់​ខ្ពស់​ទាប) ។ ព. កា. ថា : នាង​ទេវី​ទាំងអស់ ឥត​ឱរស​ដូច​ជា​គ្នា ហេតុ​នេះ​ព្រះ​រាជា ទ្រង់​រំពឹង​ដល់​រដ្ឋា ។ ឥត​ពី​ព្រះ​អង្គ​ទៅ បើ​ឥត​បុត្រ​និង​ធីតា ដូច្នេះ​តើ​នរណា នឹង​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋ​ត​ទៅ ។ ជិនោ​រស (ព. ប្រ.) បុត្រ​នៃ​ព្រះ​ជិនស្រី ឬ ពុទ្ធ​ជិនោរស បុត្រ​នៃ​ព្រះ​ពុទ្ធ​ជិនស្រី (សមណ​សក្យ​បុត្តិយ៍) ។