ឱសានវាទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ន៉ៈវាត បា. ( ន. ) (< ឱសាន + វាទ) ពាក្យ​សម្ដី​ក្រោយ​បង្អស់; ការ​ដាក់​កំហិត​ក្រោយ​បំផុត, ខ​សន្យា​ជា​ដាច់​ខាត​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់, សេចក្ដី​ស្នើ​យ៉ាង​ច្បាស់​លាស់ និង​យ៉ាង​ម៉ឺងម៉ាត់​ក្រោយ​បំផុត​របស់​រដ្ឋ​ណា​មួយ ដែល​ផ្ញើ​ដាក់​កំហិត​ដល់​រដ្ឋ​មួយ​ទៀត​ថា បើ​មិន​យល់​ព្រម​ទទួល​តាម​សេចក្ដី​ស្នើ​របស់​ខ្លួន​ទេ ខ្លួន​នឹង​ធ្វើ​យ៉ាង​នេះ​ឬ​យ៉ាង​នោះ ឬ​ក៏​អាច​នឹង​បណ្ដាល​ឲ្យ​កើត​មាន​សង្រ្គាម​នឹង​គ្នា​ក៏​សឹង​មាន : ផ្ញើ​ឱសាន​វាទ, បាន​ឆ្លើយ​តប​នឹង​ឱសាន​វាទ​របស់​បក្ស​ពួក​ម្ខាង ។