​កេរ្តិ៍​

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(សំ.),(បា.)(កិរិ្ត; កិត្តិ) សេចក្ដី​សរសើរ, ការ​ល្បី, ការ​ល្បី​លេច​ឮ, ខ្ចរខ្ចាយ : កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ, និយាយ​បង្កាច់​កេរ្តិ៍​គេ, កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​មិន​សូវ​ល្អ ។