Jump to content

ពីWiktionary

បន្ទេរភាសា

[កែប្រែ]

អក្សរឆ្លាក់

[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង

[កែប្រែ]

  1. ម្នាក់
  2. មួយ, អាមួយ

គុណកិរិយា

[កែប្រែ]

  1. ម្នាក់មួយៗ
  2. មួយៗ
  3. មួយ
  4. តែម្ដង, ម្ដង

គុណនាម

[កែប្រែ]

  1. ម្នាក់ឯង
  2. តែមួយ
  3. មួយទៀត
  4. ទីមួយ, លើកទីមួយ