ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភាសាជប៉ុន[កែប្រែ]

(ちょう)ពោះវៀន