Aromanian

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អង់គ្លេស[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

Aromanian

  1. អារ៉ូម (ជនជាតិ)។

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

Aromanian

  1. អារ៉ូម (ភាសា)។

គុណនាម[កែប្រែ]

Aromanian (លើស more Aromanian, ផ្ដាច់ most Aromanian)

  1. អារ៉ូម (ភាសា, ជនជាតិ)។